VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực ban hành
Hình thức văn bản
Cụm từ tìm kiếm
 
Số bản ghi  

STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾUNgày/Trạng thái
5 669/QĐ-UBND Quyết định số về việc thu hồi đất, cho Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Quốc tế thuê đất, để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp số 3 Cảng Đa Phúc, huyện Phổ Yên (đợt 1) Ban bành: 04/11/2013
Hiệu lực: 04/11/2013
1 1076/QĐ-UBND Quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Đại Từ để thực hiện Dự án xây dựng Bãi chứa và xử lý rác thải thị trấn Đại Từ Ban bành: 06/10/2013
Hiệu lực: 06/10/2013
2 989/QĐ - UBND Quyết định số 989/QĐ - UBND về việc việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Đồi Trực, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Phương Nhung Ban bành: 27/05/2013
Hiệu lực: 27/05/2013
4 256/QĐ-UBND Quyết đính về việc phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân thuộc Dự án Núi Pháo, huyện Đại Từ Ban bành: 02/05/2013
Hiệu lực: 02/05/2013
3 1128/QĐ - UBND Quyết định về việc việc phê duyệt phương án bồi thườnghỗ trợ GPMB Gói 3.1 - Khu 3 tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 06/03/2013
Hiệu lực: 06/03/2013
6 608/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Gói 6-7, Khu 6 tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ Dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo Ban bành: 02/01/2013
Hiệu lực: 02/01/2013