DANH SÁCH PHIM KH&CN

Số bản ghi Dạng hiển thị: Danh sách/Lưới

Nhà Nông sáng tạo: Máy bào rau
Số lượt xem: 3278 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Gương nhà nông sáng tạo: Máy bào rau do ông Nguyễn Đức Tiến - Đồng Nai sáng chế giúp cho việc bào rau vừa nhanh vừa cho sản phẩm rau bào đẹp
Từ khóa: Nhà nông sáng tạo, máy bào rau, máy bào, rau

Nhà Nông sáng tạo: Máy tách vỏ đậu xanh
Số lượt xem: 3343 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Gương nhà nông sáng tạo: Máy tách vỏ đậu xanh của ông Nguyễn Tấn Biền - Hội nông dân xã Minh Tân - Ninh Hòa - Khánh Hòa
Từ khóa: máy tách vỏ, đậu xanh, tách vỏ, máy

Mô hình canh tác lúa lai GS9
Số lượt xem: 2860 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con mô hình canh tác lúa lai GS9 mang lại năng suất, chất lượng cao
Từ khóa: Mô hình, canh tác, lúa lai, GS9, lúa lai GS9

Một số mô hình phòng trừ nhện gié hại lúa
Số lượt xem: 2992 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân một số mô hình phòng trừ nhện gié hại lúa hiệu quả
Từ khóa: Mô hình, phòng trừ, nhện gié, nhện, nhện hại lúa, lúa

Một số công việc nhà nông cần biết khi gieo cấy lúa vụ mùa
Số lượt xem: 2774 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Giới thiệu tới bà con nông dân một số công việc nhà nông cần biết khi gieo cấy lúa vụ mùa
Từ khóa: Nhà nông, cần biết, gieo cấy, lúa vụ mùa, gieo cấy lúa

Tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái
Số lượt xem: 3103 | Số lượt tải:1
Lĩnh vực: Lĩnh vực trồng trọt | Cây ăn quả
Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 27/08/2013
Phim giới thiệu tới bà con phương pháp tỉa cành và tái tạo tán trên cây ăn trái sao cho đạt hiệu quả cao
Từ khóa: Tỉa cành, tái tạo, tán cây, cây ăn trái