GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tiềm năng thế mạnh chính của xã trong đầu tư phát triển

- Xã Bá Xuyên nằm ở phía bắc của Thị xã Sông Công, cách trung tâm thị xã khoảng 3 km về phía bắc nhưng lại tiếp giáp với xã Thịnh Đức - Thành phố Thái Nguyên và cách trung tâm thành phố Thái Nguyên trên 10 km về phía đông nam với tuyến đường tỉnh lộ 262 dài trên 6 km nối trung tâm thị xã đi thành phố Thái nguyên, đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nền sản xuất hàng hóa với mũi nhọn đặc thù và tiếp thu nhanh các tiến bộ về khoa học kỹ thuật.

- Diện tích đất nông nghiệp của xã là 736,16 ha, đất lâm nghiệp là 177,63 ha, nên xác định một trong những thế mạnh chính của xã là sản xuất nông - lâm nghiệp, kinh tế trạng trại.

- Bá Xuyên là xã có địa hình tương đối phức tạp nhưng lại chia làm 2 vùng rõ rệt :

+ Phía đông có địa hình phức tạp và có nhiều đồi cao.

+ Phía nam có địa hình tương đối bằng phẳng với những đồi bát úp thấp xen kẽ.

Với địa hình như trên đã tạo cho xã Bá Xuyên những vùng đất chuyên canh để sản xuất nông- lâm- ngư nghiêp với sản phẩm hàng hóa đặc thù có khả năng cho sản lượng lớn.

- Khí hậu xã Bá Xuyên nói chung thuận lợi cho nhiều loại cây trồng và chăn nuôi gia súc phát triển quanh năm và có khả năng cho chất lượng, song cần bố trí cây, con thích hợp để cho năng suất và sản lượng cao.

Với nguồn lao động dồi dào, cùng với cơ sở vật chất hạ tầng của xã ngày càng phát triển sẽ đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế XH của địa phương.

2. Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 - 2020

Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã đến năm 2010 - 2020 hướng đến các mục tiêu cơ bản sau:

- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trú trọng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

- Khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa, tiểu thủ công nghiệp và từng bước phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân và người lao động.

- Từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, để xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện và bền vững.

* Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Phấn đấu đến năm 2015: Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 20% (ước năm 2012 đạt 7%); dịch vụ, thương mại chiếm 25% (ước năm 2012 đạt 8%); nông, lâm, thủy sản còn 55% (ước năm 2012 chiếm 85%). Đến năm 2020: công nghiệp - xây dựng chiếm 25%; dịch vụ - thương mại chiếm 30 %; khu vực nông, lâm, thủy sản còn 45%.

- Tăng thu nhập dân cư nông thôn đến năm 2015 gấp 1,7 lần so năm 2012.

- Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 45%; đến năm 2020 đạt trên 80%.

Chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng giảm lao động nông nghiệp, tăng lao động cho các ngành kinh tế khác; đến năm 2015 tỷ lệ lao động nông nghiệp còn < 45% lao động xã hội.

 

Tác giả: UBND xã Bá Xuyên