CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ tư, Ngày 17/6/2015 Facebook
Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã La Hiên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và kiện toàn Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2014-2019.
Sáng ngày 16/6/2015 Ủy ban MTTQ xã La Hiên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

          Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã La Hiên tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và kiện toàn Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2014-2019.

          Sáng ngày 16/6/2015 Ủy ban MTTQ xã La Hiên  tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Hà Văn Quang - Ủy viên BCH huyện ủy- Chủ tịch MTTQ huyện Võ Nhai.

          Đại biểu xã có Đ/c: Hoàng Ngọc Ánh – Bí thư Đảng ủy xã; Đ/c Tầm Văn Cử - Phó bí thư Đảng ủy xã , các ban ngành đoàn thể của xã. Các ủy viên ủy ban mặt trân tổ quác xã khóa XII (nhiệm kỳ 2014-2019) và các bí thư chi bộ của các xóm trên địa bàn xã.

        Hội nghị được tiến hành làm hai nội dung:

         Nội dung thứ nhất: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; Qua đánh giá Ủy ban MTTQ xã La Hiên đã được đồng chí Hà Văn Quang biểu dương UBMTTQ xã đã ra kế hoạch kiểm tra phản biện được 02 cơ quan là ban chỉ huy quân sự xã về công tác thanh niên trong độ tuổi 17 nhập ngũ, và kiểm tra về chính sách người có công, chi trả chế độ chính sách.hội. Trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp các ban ngành đoàn thể, các tổ chức thành viên thực hiện tốt các chủ trưởng đường lối chính của Đảng pháp luật của nhà nước. Tại hội nghị cũng đã bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

           Nội dung thứ hai: Hội nghị đã kiện toàn bầu bổ sung ủy viên ủy ben mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2014-2019; bầu bổ sung ủy viên ban thường trực MTTQ;  bầu chức danh chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ xã La Hiên khóa XIII nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hà (Thông tin từ xã La Hiên)

Bình luận