CHI TIẾT THÔNG TIN KH&CN

Tải xuống  Quay lại
Ngày: 06/10/2013 | Số lượt xem: 2943 | Số lượt tải: 26 Facebook
Lĩnh vực Lĩnh vực chăn nuôi | Khác
Nhan đề tài liệu Kỹ thuật nuôi ong nội (Apis Cerana)
Hình ảnh minh hoạ
Tác giả Sở KH&CN Bắc Giang
Chủ đề Chăn nuôi
Mô tả Giới thiệu đặc điểm sinh học, các dụng cụ nuôi ong, kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho ong
Nhà xuất bản
Tác giả phụ
Ngày tháng 06/10/2013
Loại tài liệu Document
Mô tả vật lý Document/pdf
Định danh
Nguồn gốc Cục TT KH&CN Quốc gia
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Liên kết
Nơi chứa TN-TTCN-2013
Bản quyền
Từ khoá Kỹ thuật, nuôi ong, ong nội, Apis Cerana
   
  Tải xuống  Quay lại