CHI TIẾT THÔNG TIN KH&CN

Tải xuống  Quay lại
Ngày: 06/10/2013 | Số lượt xem: 3047 | Số lượt tải: 50 Facebook
Lĩnh vực Lĩnh vực chăn nuôi | Gia súc
Nhan đề tài liệu Quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt
Hình ảnh minh hoạ
Tác giả Sở KH&CN Bắc Giang
Chủ đề Chăn nuôi
Mô tả Giới thiệu kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng bệnh cho bò thịt
Nhà xuất bản
Tác giả phụ
Ngày tháng 06/10/2013
Loại tài liệu Document
Mô tả vật lý Document/pdf
Định danh
Nguồn gốc Cục TT KH&CN Quốc gia
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Liên kết
Nơi chứa TN-TTCN-2013
Bản quyền
Từ khoá Quy trình kỹ thuật, kỹ thuật, chăn nuôi, bò thịt
   
  Tải xuống  Quay lại