CHI TIẾT THÔNG TIN KH&CN

Tải xuống  Quay lại
Ngày: 06/10/2013 | Số lượt xem: 2929 | Số lượt tải: 22 Facebook
Lĩnh vực Lĩnh vực chăn nuôi | Gia cầm
Nhan đề tài liệu Phương pháp nuôi gà tây thả vườn
Hình ảnh minh hoạ
Tác giả Việt Chương
Chủ đề Chăn nuôi
Mô tả Cuốn sách giới thiệu phương pháp, kỹ thuật nuôi và chăm sóc gà tây
Nhà xuất bản NXB Mỹ thuật
Tác giả phụ
Ngày tháng 06/10/2013
Loại tài liệu Document
Mô tả vật lý Document/pdf
Định danh
Nguồn gốc Cục TT KH&CN Quốc gia
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Liên kết
Nơi chứa TN-TTCN-2013
Bản quyền
Từ khoá Phương pháp, nuôi gà tây, gà tây, gà lôi, gà tây thịt
   
  Tải xuống  Quay lại