CHI TIẾT THÔNG TIN KH&CN

Tải xuống  Quay lại
Ngày: 17/04/2014 | Số lượt xem: 1311 | Số lượt tải: 14 Facebook
Lĩnh vực Lĩnh vực trồng trọt | Cây lâm nghiệp
Nhan đề tài liệu TP. HCM sẽ đầu tư thêm 2 đến 3 Khu Nông nghiệp công nghệ cao
Hình ảnh minh hoạ
Tác giả
Chủ đề
Mô tả
Nhà xuất bản
Tác giả phụ
Ngày tháng 17/04/2014
Loại tài liệu Document; Video
Mô tả vật lý 0
Định danh
Nguồn gốc Cục TT KH&CN Quốc gia
Ngôn ngữ
Liên kết
Nơi chứa TN-TTCN-2013
Bản quyền
Từ khoá
   
  Tải xuống  Quay lại