CHI TIẾT THÔNG TIN KH&CN

Tải xuống  Quay lại
Ngày: 17/04/2014 | Số lượt xem: 1101 | Số lượt tải: 45 Facebook
Lĩnh vực Lĩnh vực trồng trọt | Cây công nghiệp
Nhan đề tài liệu Giải pháp đột phá nhân giống cây trồng đặc sản
Hình ảnh minh hoạ
Tác giả
Chủ đề
Mô tả
Nhà xuất bản
Tác giả phụ
Ngày tháng 17/04/2014
Loại tài liệu Document; Video
Mô tả vật lý 0
Định danh
Nguồn gốc Cục TT KH&CN Quốc gia
Ngôn ngữ
Liên kết
Nơi chứa TN-TTCN-2013
Bản quyền
Từ khoá
   
  Tải xuống  Quay lại