CHI TIẾT THÔNG TIN KH&CN

Tải xuống  Quay lại
Ngày: 17/04/2014 | Số lượt xem: 1070 | Số lượt tải: 19 Facebook
Lĩnh vực Lĩnh vực trồng trọt | Cây lương thực và cây thực phẩm
Nhan đề tài liệu Hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai giống TH8-3
Hình ảnh minh hoạ
Tác giả
Chủ đề
Mô tả
Nhà xuất bản
Tác giả phụ
Ngày tháng 17/04/2014
Loại tài liệu Document; Video
Mô tả vật lý 0
Định danh
Nguồn gốc Cục TT KH&CN Quốc gia
Ngôn ngữ
Liên kết
Nơi chứa TN-TTCN-2013
Bản quyền
Từ khoá
   
  Tải xuống  Quay lại