CHI TIẾT THÔNG TIN KH&CN

Tải xuống  Quay lại
Ngày: 06/10/2013 | Số lượt xem: 2883 | Số lượt tải: 17 Facebook
Lĩnh vực Lĩnh vực chăn nuôi
Nhan đề tài liệu Kỹ thuật nuôi và chăm sóc chim
Hình ảnh minh hoạ
Tác giả KS. Thái Hà - Đăng Mai
Chủ đề Chăn nuôi
Mô tả Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về phương pháp chăm sóc, luyện tập phù hợp với mỗi loài chim khác nhau như chim bồ câu, chim chào mào, chim chích chòe, chim cút…
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Tác giả phụ
Ngày tháng 06/10/2013
Loại tài liệu Document
Mô tả vật lý Document/pdf
Định danh
Nguồn gốc Cục TT KH&CN Quốc gia
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Liên kết
Nơi chứa TN-TTCN-2013
Bản quyền Thông tin chỉ dùng để nghiên cứu, học tập, không bán
Từ khoá Kỹ thuật nuôi chim, nuôi chim, chim bồ câu, chào mào, chích chòe, chim cút, họa mi
   
  Tải xuống  Quay lại